bibleO dată la 3 săptămâni, ne adunăm în Sala Mare din curtea bisericii pentru a ne bucura împreună de citirea cuvântului dumnezeiesc descoperit sfinților apostoli și, prin ei, nouă, celor ce dorim să ne numărăm între ucenicii lui Iisus. Și de unde altundeva putem afla mai bine conduita unui ucenic decât din Sfintele Scripturi și mai ales din cele ale Noului Testament? Dacă vom vrea și vom căuta să urmăm modelul primilor ucenici, vom afla că aceștia, când se întâlneau, „într’un cuget stăruiau în rugăciune”; iar pentru a dobândi același cuget, care să fie în Hristos, este de neapărată trebuință să cunoaștem „marea și atotsfânta voie a lui Dumnezeu”, străduindu-ne, după cum ne învață sfântul Ignatie (Briancianinov), „să ne însușim Evanghelia cu mintea și cu inima”.

La grupul de studiu nu facem decât să punem un început acestui demers de a ne obișnui cu citirea regulată și sistematică a Sfintei Scripturi, în lumina învățăturilor Bisericii. Mai ales am vrea să ne învățăm ca, atunci când suntem adunați doi sau mai mulți, să Îl aducem pe Dumnezeu între noi, astfel încât timpul petrecut împreună să fie spre slava Sa și spre folosul nostru; căci, așa cum ne zice apostolul Pavel, ne sunt toate îngăduite, dar nu toate ne și sunt de folos.

Câteva cuvinte despre Evanghelia lui Ioan

Câteva cuvinte despre Epistolele lui Petru… 

Câteva cuvinte despre Apocalipsa Sfântului Ioan…