Din Sfânta Evanghelie după Luca (19, 1-10)

Şi intrând în Ierihon, trecea prin el.
Şi iată un bărbat cu numele Zaheu; şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
Şi căuta să-L vadă pe Iisus, care este, dar nu putea din pricina mulţimii, pentru că era mic de statură.
Şi alergând înainte, s’a urcat într’un sicomor ca să-L vadă, că pe acolo avea să treacă.
Şi când Iisus a ajuns la locul acela, uitându-Se în sus a zis către el: „Zahee, grăbeşte-te de coboară, că astăzi în casa ta trebuie să rămân”.
Şi el s’a grăbit şi s’a coborât şi L-a primit bucurându-se.
 Şi când au văzut, toţi murmurau, zicând că la un om păcătos a intrat să găzduiască.
Iar Zaheu, stând în picioare, a zis către Domnul: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”.
Şi Iisus a zis către el: „Astăzi i s’a făcut mântuire casei acesteia, că şi acesta este fiu al lui Avraam.
Că pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască”.

 

(pentru lectura din Apostol, vezi Cuvântul zilei din 31 ianuarie)

pr. Victor