davidAceastă activitate, înscrisă între serile Lumina de sub obroc, este un prilej de a împărtăși bucuria și folosul primite din lecturile personale de fiecare zi prin citirea a 1-2 pagini din cartea în curs de lecturare (inclusiv beletristică!). Deasemeni, vor fi întâmpinate cu bucurie poeziile, citite sau recitate.

Mai mult, pentru ca adorarea noastră să se unească mai deplin cu a îngerilor care neîncetat Îi aduc laudă Sfintei Treimi, dar și spre folosul nostru – al fiecăruia și al Bisericii noastre -, vom căuta ca la fiecare întâlnire să învățăm din troparele și cântările Ortodoxiei din zilele de Duminică sau de Sărbătoare.

De ce să avem astfel de întâlniri?

Pentru că Dumnezeu ne-a învățat ca zilele de sărbătoare să ne fie prilejuri de adunare sfântă (Lev. 23, Num. 28; 29 ș.a.). Sfântă, adică închinată Lui; El să ne fie Gazdă și Oaspete. Așa au fost dintru început întâlnirile creștinilor: sfinte. Ce anume le sfințea? Psalmii şi laudele şi cântările duhovniceşti, după îndemnul Duhului Sfânt (Ef. 5, 19). Sf. Ap. Pavel îndeamnă adesea pe creştini la cântare, nu numai în adunările de cult, ci şi în afară de ele. În epistola către Evrei 13,15 scrie: ”Prin El [Hristos] deci să-I aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică roada buzelor care-I mărturisesc numele.” Psalmii, printre altele, au fost compuși ca rugăciuni în versuri. Să-L lăudăm pe Dumnezeu în versuri. Și să ne zidim unii pe alții prin lecturile bogate de care ne-a învrednicit Domnul să dispunem în timpul nostru. Poate în tumultul săptămânii nu găsim răgaz pentru a ne hrăni din cuvintele Scripturii sau ale Tradiției Bisericii – să folosim acest timp de întâlnire, ca să ne fim de folos nouă înșine și unii altora.