În Roma antică, septembrie (lat. septem – șapte) era a șaptea lună a anului, care avea numai zece luni. Multe țări au preluat numele latine ale lunilor; astfel, în Rusia începe luna lui senteabri, în Letonia, septembris, în Estonia, Danemarca, Olanda, Ungaria, Germania și Suedia, september, în Bulgaria septembri. 

În limba română populară însă, această lună a primit și alte nume: Răpciune, Vinicer, Vinițel, Luna lui Căuș, nume care vin din domeniul viticulturii, referindu-se la culesul strugurilor și stoarcerea mustului. Răpciunele (lat. raptio – a smulge, a culege, a recolta) este luna sfârșitului culesului de roade.

În Imperiul Bizantin, la 1 Septembrie începea Anul Nou.septembrie rama

Este timpul  ca aerul să se răcească, ploile să formeze glodul de care se bucură țăranul („Dacă toamna îi zlotoasă, grânele-s cât casa.”), bobocii să fie numărați pentru alcătuirea bilanțurilor agricole.

Expresia „Cu râsul și cu glumele se culeg toamna prunele” surprinde un crâmpei din activitatea plăcută din livezi. Printre proverbele pline de tâlc referitoare la toamnă sunt și: „La lucrătorul rău toamna inima plânge”, „Cum ai semănat, așa culegi”, „Cel ce toamna muncește, iarna huzurește”…

Rugăciune la primele roade

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai poruncit ca fiecare să aducă în dar dintru ale sale după cugetul său și ne-ai făgăduit răsplata veşnicelor bunătăţi, Cel ce cu plăcere ai primit darul văduvei, făcut după a ei putere, primeşte şi cele care Ți se aduc acum de către noi, robii Tăi şi binevoieşte ca acestea să fie primite în vistieriile Tale cele  veşnice, dăruindu-ne desfătarea de cele aduse întru belșugul bunătăţilor Tale pământeşti. Că s-a binecuvântat numele Tău şi s-a preaslăvit Împărăţia Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune la gustarea din primele roade

Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste roade care ai binevoit a ajunge la acest ceas al coacerii prin bună întocmirea văzduhului şi prin picături de ploaie şi prin liniştirea vremilor, ca să ne fie nouă, celor ce vom gusta din ele, spre veselie şi să-Ţi aducem Ţie darul spre curăţirea păcatelor prin sfinţitul şi sfântul trup al Hristosului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 33

În toată vremea Îl voi binecuvânta pe Domnul, lauda Lui pururea în gura mea. Întru Domnul se va lăuda sufletul meu: audă cei blânzi şi să se veselească. Măriţi-L pe Domnul laolaltă cu mine, împreună să-I înălţăm numele. Pe Domnul L-am căutat şi El m’a auzit şi din toate necazurile m’a izbăvit. Apropiaţi-vă de El şi luminaţi-vă şi feţele voastre nu se vor ruşina. Sărmanul acesta a strigat, iar Domnul l-a auzit şi din toate necazurile lui l-a mântuit. Îngerul Domnului îşi va pune tabăra împrejurul celor ce se tem de El, şi El îi va izbăvi. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte întru El. Temeţi-vă de Domnul, voi, toţi sfinţii Lui, că nimic nu le lipseşte celor ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine; frica Domnului vă voi învăţa. Cine este omul care doreşte viaţă, care iubeşte să vadă zile bune?: Opreşte-ţi limba de la rău, iar buzele tale să nu grăiască vicleşug; ocoleşte răul şi fă binele, caută pacea şi mergi pe urmele ei. Ochii Domnului asupra celor drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor. Dar faţa Domnului e împotriva celor ce fac rău, pentru ca pomenirea lor s’o şteargă de pe pământ. Strigat-au drepţii, iar Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei cu inima zdrobită şi-i va mântui pe cei smeriţi cu duhul. Multe sunt necazurile drepţilor, dar din ele toate [Domnul] îi va izbăvi. Domnul le păzeşte oasele toate, nici unul din ele nu va fi zdrobit. Rea e moartea păcătoşilor şi vor greşi aceia care-l urăsc pe cel drept. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nimeni nu va greşi din toţi cei ce nădăjduiesc într’Însul.  

Elena B.