Ultima lună a verii și totodată una dintre cele mai dulci ale anului…

În august se coc merele, perele, prunele, caisele, se desfată de soare pepenii, roșiile și ardeii, prind a se îndulci strugurii în vii. Oamenii încep a gusta din roada nouă a viilor, livezilor și grădinilor, ducând la gură „poamă nouă” cu mâna pe după ceafă, așa cum au deprins obiceiul din moși-strămoși.

Probabil că anume de la acest lucru vine numele popular al lui August – Gustar. Luna aceasta are și alte numiri populare: „Secerar” – aluzie străvezie la recoltarea culturilor cerealiere, care continuă și în August -, „Măsălar” – nume ce vine din latinescul „messis” (recoltă, seceriș).

Pildele și proverbele legate de luna August vin, ca și cele ale altor luni ale anului, din mediul agricol, formulate pe baza unor observații meteorologice: „Augustul vine cu secerea în brâu”, „Ploaia din August răcorește pădurile”. După starea timpului, oamenii pot prezice cum va fi vremea în tot restul anului: „În August se văd lunile de peste an”.

Ultima lună de vară… Nu-i departe alt anotimp frumos – toamna. Românii au comparat vara cu o pâine – „Trece vara ca o pâine, vine iarna ca un câine”. De aici încolo vine pustiirea câmpiilor și a vremii. E timpul de a ne pregăti sania, după exemplul înțeleptului care  „își cumpără vara sanie și iarna car”.roade

Ce imagine frumoasă a sfârșitului de vară! Așa am găsit-o zugrăvită într-o cărticică a copilăriei mele, Frații lui Ghenar (Ifim Junghietu). Din nefericire, epntru cei mai mulți dintre noi aceasta este doar o imagine de poveste. Noi avem la dispoziție toate roadele amintite mai sus pe tot parcursul anului și nu sub formă de compoturi sau murături. Poate copiii de azi nici nu știu că roșiile și strugurii se coc în August și că murăturile și compoturile se consumă iarna… în România. Poate nu sunt esențiale aspectele acestea, dar ele ne îmbogățesc trăirea. Suntem cu adevărat săraci, dar nu ne dăm seama ce ne lipsește de fapt. Într-un timp atât de industrializat și de biotehnologizat, am rămas fără bucuria semănatului, fără rugăciunile pentru culturi și pentru ploaie, fără emoția recoltatului și fără pârga roadelor adusă lui Dumnezeu. Fără comuniunea fraților mijlocită de munca la câmp și de sărbătorile roadelor. Ne lipsim unii de alții, de noi înșine și de Dumnezeu, adevăratele bogății nepieritoare.

Rugăciune la primele roade

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai poruncit ca fiecare sa aduca in dar dintru ale sale dupa cugetul sau şi ne-ai fagaduit răsplata veşnicelor bunătăţi, Cel ce cu plăcere ai primit darul văduvei, facut dupa a ei putere, primeşte şi cele care Ti se aduc acum de catre noi, robii Tăi şi binevoieşte ca acestea să fie primite în vistieriile Tale cele  veşnice, dăruindu-ne desfatarea de cele aduse intru belsugul bunătăţilor Tale pământeşti. Că s-a binecuvântat numele Tău şi s-a preaslăvit Împărăţia Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune la gustarea din primele roade

Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste roade care ai binevoit a ajunge la acest ceas al coacerii prin bună întocmirea văzduhului şi prin picături de ploaie şi prin liniştirea vremilor, ca să ne fie nouă, celor ce vom gusta din ele, spre veselie şi să-Ţi aducem Ţie darul spre curăţirea păcatelor prin sfinţitul şi sfântul trup al Hristosului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 33

În toată vremea Îl voi binecuvânta pe Domnul, lauda Lui pururea în gura mea. Întru Domnul se va lăuda sufletul meu: audă cei blânzi şi să se veselească. Măriţi-L pe Domnul laolaltă cu mine, împreună să-I înălţăm numele. Pe Domnul L-am căutat şi El m’a auzit şi din toate necazurile m’a izbăvit. Apropiaţi-vă de El şi luminaţi-vă şi feţele voastre nu se vor ruşina. Sărmanul acesta a strigat, iar Domnul l-a auzit şi din toate necazurile lui l-a mântuit. Îngerul Domnului îşi va pune tabăra împrejurul celor ce se tem de El, şi El îi va izbăvi. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte întru El. Temeţi-vă de Domnul, voi, toţi sfinţii Lui, că nimic nu le lipseşte celor ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine; frica Domnului vă voi învăţa. Cine este omul care doreşte viaţă, care iubeşte să vadă zile bune?: Opreşte-ţi limba de la rău, iar buzele tale să nu grăiască vicleşug; ocoleşte răul şi fă binele, caută pacea şi mergi pe urmele ei. Ochii Domnului asupra celor drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor. Dar faţa Domnului e împotriva celor ce fac rău, pentru ca pomenirea lor s’o şteargă de pe pământ. Strigat-au drepţii, iar Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei cu inima zdrobită şi-i va mântui pe cei smeriţi cu duhul. Multe sunt necazurile drepţilor, dar din ele toate [Domnul] îi va izbăvi. Domnul le păzeşte oasele toate, nici unul din ele nu va fi zdrobit. Rea e moartea păcătoşilor şi vor greşi aceia care-l urăsc pe cel drept. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nimeni nu va greşi din toţi cei ce nădăjduiesc într’Însul.  

Elena B.