Din Sfânta Evanghelie de la Marcu (2, 1-12)

1. Şi după câteva zile a intrat iarăşi în Capernaum şi s’a auzit că este acasă.
2. Şi s’au adunat atât de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii; şi le grăia lor Cuvântul.
3. Şi au venit la El aducându-I un slăbănog pe care-l purtau patru inşi.
4. Şi neputând ei să se apropie de El din pricina mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul pe care zăcea slăbănogul.
5. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: „Fiule, iertate fie păcatele tale!”
6. Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor:
7. „Pentru ce vorbeşte acesta astfel? El blasfemiază. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?”
8. Şi îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că aşa cugetau ei în sinea lor, le-a zis: „De ce cugetaţi acestea în inimile voastre?
9. Ce este mai lesne, a-i zice slăbănogului: Iertate fie-ţi păcatele!, sau a-i zice: Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă!?
10. Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului să ierte păcatele pe pământ – i-a zis slăbănogului –:
11. ţie-ţi spun: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta!”
12. Şi el de’ndată s’a ridicat şi, luându-şi patul, a ieşit afară de faţă cu toţi, încât toţi erau uimiţi şi-L slăveau pe Dumnezeu, zicând: „Asemenea lucruri niciodată n’am văzut”.

(pentru lectura din Apostol, vezi Cuvântul zilei din 8 martie)

pr. Victor