În fiecare miercuri, de la ora 18:00, în Sala mare
(clădirea din curtea bisericii)

 Înscrieri la contact@11mai.ro | 0722.702.209 – pr. Victor Mihăilă 

Dumnezeul nostru … să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi. (Ef. 1,18)

Ne-am propus să descoperim, împreună cu studenţii şi cu toţi închinătorii acestui paraclis, acea frumoasă conlucrare dintre Dumnezeu şi poporul Său, aşa cum este manifestată în cartea Faptelor Apostolilor.

Seria din 2014

Seria din 2014

Pentru deschiderea unui dialog cu toţi cei însetaţi de Adevăr este necesară cunoaşterea Scripturilor şi a Tainei Bisericii şi reflectarea cu seriozitate asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

În acest sens susţinem proiectul Şcoala lui Iisus, catehizare de-a lungul a 14 întâlniri, structurată în două module (evanghelizare şi îmbisericire), punctată de teste de evaluare, cantonamente şi, la sfârşit, de o diplomă de absolvire.

Procesul de învăţare continuă mai apoi în grupuri mici de studiu biblic, sub atenta supraveghere a preotului.

În procesul de studiu dialogăm pe teme:

 • liturgice: Tainele Bisericii, slujbele ortodoxe;
 • biblice: cărţi din Noul şi din Vechiul Testament;
 • patristice, urmărind apropierea de gândirea Sfinţilor Părinţi (ex. Chiril al Ierusalimului, Ignatie Teoforul, Epistola către Diognet, Ioan Gură de Aur, Ioan Casian, Vasile cel Mare, Grigorie Palama,Ioan Scărarul, ş.a.) şi a teologilor sec. XX-XXI (Al. Schmemann, D. Stăniloae, A. Kuraev, ş.a.). Scrierile acestora le punem la dispoziţia studenţilor în biblioteca bisericii noastre (care cuprinde peste 1000 de titluri), sub formă de împrumut;
 • artistice: icoane, muzica bisericească, imnografia, simboluri creştine;
 • etice: probleme concrete ale studenţilor, ipostaze ale creştinilor în lumea de azi, cunoaşterea canoanelor bisericeşti.

CE NE PROPUNEM?

„Să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo..” (Ef. 4,14)

Cunoaşterea credinţei

 • Ne mărturisim credinţa ?
 • Ştim s-o apărăm ?
 • Este ea comoara vieţii noastre ?

Descoperirea rugăciunii

 • Ne găsim în rugăciune liniştea ?
 • Este pentru noi izvor de putere ?
 • Ne rugăm împreună ?

Acţiune creştină

 • Integrarea celor noi în comunitate;
 • Cum să dăm primul ajutor celor în pericol de moarte ?
 • Cum să găsim căi eficiente de a lupta alături de Hristos împotriva păcatului ?
 • Cum facem misiune în lume ?

DAR EL, CE AȘTEAPTĂ?

… ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El. (Ef. 4,15)

 

Dumnezeul nostru … să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi. (Ef. 1,18)

 

Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri, cu toată stăruinţa, pentru toţi sfinţii. (Ef. 6,18)

 

Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. (Ef. 6,13)

CE VĂ OFERIM?

Veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul vă va face liberi ! (Ioan 8,32)

Schimbarea noastră prin:

 • Ascultarea Cuvântului
 • Comuniunea în Trupul lui Hristos
 • Comunitatea misionară

14 întâlniri, în fiecare miercuri (orele 18-19.30)

Cantonamente, tabere, pelerinaje şi alte acţiuni specifice

CE VĂ CEREM?

Să nu întristaţi Duhul Sfânt întru care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. (Ef. 4,30)

Să luaţi atitudine!

 • Să depăşim nepăsarea sau confuzia faţă de darul lui Hristos
 • Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Să vă implicaţi cu seriozitate în această şcoală !

Să cultivaţi prietenia şi părtăşia voastră în Domnul !