Se pare că tesalonicenii au fost cei mai lăudaţi dintre cei care au primit epistole din partea Apostolului Pavel. Nu toţi. Acea parte din ei care erau Biserica tesalonicenilor. Acestora, Sf Pavel, împreună cu Timotei şi Silvan le împartăşesc cuvântul lor scris.

După binecuvântarea apostolică “Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos”, cei trei spun:

Mulţumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toţi şi vă pomenim în rugăciunile noastre”(I Tes 1,2)

Aceste două cuvinte: “mulţumim”, “pomenim”, le mai întâlnim într-o altă epistolă.

Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi: Aceasta să faceţi spre pomenireaMea.

Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru Sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea” (I Cor. 11, 23-25)

La fiecare liturghie auzim aceste cuvinte. Euharistia, mulţumirea, rugăciunea era modul în care trăiau apostolii şi cei care îl urmează pe Hristos. Universul, plantele, animalele au fost create de Dumnezeu pentru om, ca acesta să îi aducă mulţumire “pentru toţi şi pentru toate”.

Victor P