Taina Sfântului Maslu se săvârşeşte în Biserica Ortodoxă pentru vindecarea bolnavilor. Ea se întemeiază pe învăţătura Sf. Apostol Iacov care spune:

Este cineva în suferinţă ? Să se roage… Este cineva bolnav între voi ? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi, de va fi facut păcate, se vor ierta lui.Iacob 5, 13-15

Darurile Duhului date prin Sfântul Maslu sunt mai multe, dintre care Sf. Apostol Iacov aminteşte două: vindecarea suferinţelor trupeşti şi iertarea păcatelor.

Iată ce zice în Epistola sa:

Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.Iacob 5, 15
100_3058Astfel, taina Sfântului Maslu vindecă atât trupul de boli, cât şi sufletul de păcate, prin ungerea cu untdelemn sfinţit. Alte roade harice ale Sfântului Maslu sunt şi acestea: întăreşte credinţa în Dumnezeu şi nădejdea mântuirii, aduce pace şi smerenie în inimă, pregăteşte sufletul pentru primirea Sfintei Împărtăşanii şi trecerea cu bucurie spre cele veşnice, alungă frica de moarte, uneşte şi împacă pe credincioşi prin Harul Duhului Sfânt şi ne învredniceşte pe toţi de sfârşit creştinesc.

După ce Hristos l-a vindecat pe slăbănog, l-a întâmpinat mai apoi în Biserică şi i-a spus: 

Iată, te-ai facut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău!Ioan 5, 14
100_2625Astfel, Mântuitorul face atenţi pe toţi credincioşii care iau parte la Sfântul Maslu să părăsească păcatele făcute până atunci, ca să nu se îmbolnăvească mai greu după vindecare sau să le fie “mai rău”, adică să moară în păcatele lor, fără pocăinţă.

Taina Sfântului Maslu, făcută cu credinţă şi post pentru cei bolnavi şi ungerea lor de către preoţi cu untdelemn sfinţit alcătuieşte o puternică slujbă şi rânduială de vindecare şi alinare a bolilor sufleteşti şi trupeşti.